PROJELER

PROJELER

FİZİBİLİTE

Yatırımın yapılacağı bölgeye ait sağlık istatistikleri göz önünde bulundurularak yatırımın kapasitesini belirlemek, Yatırımın mali analizi, Kullanılacak malzeme ve tıbbi ekipmanın niteliği, İnşaat ve ekipman maliyetleri, Çalıştırılacak personelin sayısı ve niteliği, Periyodik dönemlere göre gelir ve gider tabloları gibi konular değerlendirilerek bir fizibilite çalışması yapılır.

Tasarım ve Planlama

Uluslararası standartlara, ilgili ülkenin mevzuatına ve müşterinin imkanlarına göre tasarım ve planlama çalışmaları yapmaktayız. Cerrahi departmanlar, klinik departmanlar ve bütçeye göre ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aşağıdaki adımları takip ederiz. Avan projenin hazırlanması, Mimari projenin çizilmesi Statik, Mekanik ve Elektrik plan ve projelendirmenin yapılması. Oda-Oda planlamaların yapılması Ekipman listesinin hazırlanması (BoQ) Ekipman listesinde yer alan her bir ürüne ait

Finansman

Uluslararası standartlara, ilgili ülkenin mevzuatına ve müşterinin imkanlarına göre tasarım ve planlama çalışmaları yapmaktayız. Cerrahi departmanlar, klinik departmanlar ve bütçeye göre ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aşağıdaki adımları takip ederiz.

İnşaat & Konstrüksiyon

Partneri olduğumuz inşaat firmaları ile birlikte yatırımcılarımıza inşaat ile ilgili çözümler sunmaktayız.

Ekipman Temini

DELTA TRADE COMPANY, müşterinin(yatırımcının) istediği kalite ve bütçesine göre, teknik servis hizmetinin aksamayacağı şekilde, herhangi bir marka ve modele bağlı kalmadan çözüm sunmaktadır. Temin edilen ekipmanın sahaya ulaşması inşaatın tamamlanmasına eş zamanlı olarak planlanır. Sahaya ulaşan ekipman lojistik ve teknik personelimiz kontrolünde mahallerine dağıtılır.

Kurulum ve Eğitim

Lojistik birimimiz tarafından sahaya dağıtımı yapılan ekipmanlar; konusunda eğitim almış teknik ekibimiz tarafından üreticinin teknik dokümanında belirttiği şekilde kurulur ve işletmeye alınır. Kurulumu yapılan ekipmanlar ile ilgili kullanıcı eğitimleri, üretici tarafından sertifikalandırılmış profesyonel teknik ekibimiz tarafından verilir.

Satış Sonrası Servis

DELTA TRADE COMPANY teknik servis stratejisi, orijinal yedek parçalar ile ve doğrudan üreticilerden eğitim almış mühendis ve teknisyenler tarafından servis hizmetinin uygulanmasına dayanmaktadır. Teknik servisimiz herhangi bir marka ve modele bağlı kalmadan çözüm sunmaktadır. Teknik servis hizmetlerimiz periyodik koruyucu bakım ve onarım olarak ikiye ayrılmaktadır.